• 013-33564578
  • روزهای شنبه تا چهار شنبه ساعت 8 الی 18

مرکز رشد دانشگاه گیلان از صاحبان ایده های فناورانه حمایت می کند

روابط عمومی دانشگاه گیلان در ادامه گفتگوهای خود با مدیران دانشگاهی،این بار دقایقی میزبان دکتر سید حسین پیمان رئیس مرکز رشد دانشگاه گیلان بود و گفتگویی با محوریت تبدیل علم به ثروت،نحوه حمایت از ایده های فناورانه و مرکز رشد دانشگاه با ایشان ترتیب داد که این گفتگو تقدیم شما خوانندگان می شود.

بیشتر ...